УГОДА НА РЕАЛІЗАЦІЮ КВИТКІВ ТЕАТРУ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

ЗА ДОПОМОГОЮ «СИСТЕМИ ОН-ЛАЙН ПРОДАЖУ»

 

 1. ПОНЯТТЯ і ВИЗНАЧЕННЯ.

Наведені нижче терміни та визначення використовуються в таких значеннях:

1.1. «Оферта» - пропозиція «Агента з реалізації квитків» укласти з ним угоду з оформлення та реалізації Електронних Квитків на культурно-видовищні заходи за допомогою «Системи».

1.2. «Система он-лайн продажу» - програмно-технічний комплекс, що призначений для продажу квитків на театральні вистави; розташована за адресою в мережі Інтернет: https://artfest.kh.ua - далі «Система»;

1.3. «Захід» - культурно-видовищний захід (театральна вистава), відвідування якої здійснюється за пред'явленням спеціального документа - бланка Електронного квитка;

1.4. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій на умовах, що встановлені цією «Офертою», надаються послуги з оформлення і реалізації бланків Електронних Квитків на «Заходи», за допомогою «Системи»;

1.5. «Агент з реалізації квитків» - ОКЗ «Харківський державний академічний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка» (ідентифікаційний код № 02225743, 61057, м. Харків, вул. Сумська, 9), що надає послуги з оформлення і реалізації «Електронних квитків» на різні «Заходи», за допомогою «Системи», далі за текстом «Агент з реалізації квитків».

1.6. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Покупцем умов Оферти.

1.7. «Електронний Квиток» - документ, що підтверджує здійснення електронної угоди. Упорядкована сукупність даних, що сформовані за допомогою «Системи», що включає значення реквізитів квитка, що однозначно описують і підтверджують право на відвідування «Заходу»;

1.8. «Номінальна ціна Електронного квитка» - ціна відвідування «Заходу», що встановлена «Агентом з реалізації квитків» для всіх «Покупців»;

1.9. «Сервісні послуги» - кошти в розмірі 2,75% від «Номінальної ціни Електронного квитка», що автоматично стягуються з «Покупця» при реалізації йому Електронного Квитка в «Системі».

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця «Оферта» регламентує умови використання послуг «Системи». Встановлює зобов'язання і права «Агента з реалізації квитків» і «Покупця».

2.2. Використання послуг «Системи» проводиться виключно на умовах цієї «Оферти», і лише у випадках її повного і беззастережного «Акцепту». Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається. Використання послуг «Системи» на умовах цієї «Оферти» свідчить про укладення Угоду на реалізацію електронних квитків на театральні вистави за допомогою «Системи он-лайн продажу».

2.3. Ця Угода є публічною угодою. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж квитків не проводиться.

2.4. Агент має право вносити зміни в цю Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає Акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.5. Перелік інформації, що необхідна для здійснення «Оферти», визначається за домовленістю сторін.

 

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї «Оферти» є реалізація «Покупцеві» Електронних квитків з використанням «Системи» на «Заходи», в порядку та на умовах, що передбачені цією офертою (далі за текстом – Послуга).

3.2. Згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, сторони за Угодою на реалізацію електронних квитків на театральні заходи, за допомогою «Системи он-лайн продажу» визнають і погоджуються з наданням «Агенту з реалізації квитків» своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, що були отримані «Агентом з реалізації квитків» в процесі використання «Системи», а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України.

«Покупець» надає «Агенту з реалізації квитків» право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням послуг «Системи», що обумовлені цією «Офертою», в тому числі з метою отримання «Покупцем» рекламних повідомлень про «Заходи», «Електронні квитки», що реалізуються з використанням «Системи».

У зв'язку з тим, що обробка персональних даних «Покупця» здійснюється відповідно до виконання угоди, що укладена на умовах цієї Оферти, згода «Покупця» на обробку його персональних даних не потрібно.

Термін використання наданих персональних даних - безстроково.

3.3. «Агент з реалізації квитків» відповідає за якість роботи «Системи».

3.4. Права і обов'язки сторін за угодою, що укладена на умовах цієї «Оферти» регулюються також Законами України «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію».

 

 1. АКЦЕПТ УГОДИ

4.1. Ухвалення «Покупцем» положень цієї «Оферти» відбувається шляхом здійснення ним дій, що зазначені у відповідному підпункті пункту 4.3. цієї «Оферти» (акцепт оферти). Здійснення акцепту «Покупцем» цієї «Оферти» проводиться добровільно і в повному обсязі.

4.2. До здійснення акцепту «Оферти» «Покупець» повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї «Оферти» «Покупцем» здійснюється також у разі придбання «Електронного квитка» шляхом здійснення наступних дій: вибір «Заходу», оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі.

4.4. Здійснення будь-яких дій, що зазначені у пункті 4.3. цієї «Оферти», означає повне і беззастережне прийняття «Покупцем» всіх умов «Оферти» без будь-яких вилучень.

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату «Електронного квитка» засобом, що запропонований «Агентом з реалізації квитків», інформація про який знаходиться в «Системі».

5.2. Платіж визнається здійсненим «Покупцем» в момент надходження коштів на відповідний розрахунковий рахунок.

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти, «Покупець» зобов'язаний використовувати банківську карту, що випущена на ім'я «Покупця». Платіж не приймається, а Замовлення анулюється у разі порушення «Покупцем» умов платежу, що встановлені законодавством України. Додаткові платежі за користування банківською картою оплачує «Покупець».

5.4. При дотриманні всіх умов цієї «Оферти» і після оплати Замовлення вважається проданим і у «Покупця» виникає право відвідати «Захід» на зазначених в «Електронному квитку» умовах.

5.5. «Система», що отримала інформацію про плату за «Електронний квиток», згідно з цією «Офертою», надає «Покупцеві» бланк «Електронного квитка», який підтверджує факт надходження коштів, і в якому вказана дата здійснення оплати.

 

 1. ДОСТАВКА КВИТКІВ

Передача квитків «Покупцеві» здійснюється шляхом роздрукування електронного квитка з унікальним штрих-кодом безпосередньо з «Системи». Зазначений бланк «Електронного квитка» дає право «Покупцеві» на відвідання обраного «Заходу» і обов'язково пред'являється на вході.

 

 1. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Ануляція замовлення Покупця відбувається в наступних випадках:

- відмова Покупця від оформлення замовлення;

- відсутність оплати протягом 20 хвилин після оформлення замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу;

 

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Повернення коштів за придбані квитки здійснюється тільки в разі скасування, заміни або перенесення «Заходу» при наданні в бухгалтерію «Агента з реалізації квитків» (Театру ім. Т. Г. Шевченка, вул. Сумська, 9, тел. 705-13-68) на наступний робочий день (після запланованого «Заходу») наступних документів: оригіналу паспорта, ідентифікаційного коду, роздрукованого бланка електронного квитка та заяви на повернення коштів.

Увага! Обмін і повернення квитків за бажанням клієнта не здійснюється.

8.2. Повернення «Сервісних послуг» «Агентом з реалізації квитків» не здійснюється.

8.3. Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення «Номінальної вартості Електронного квитка», а також особа, яка зобов'язана здійснювати таке повернення, «Системою» до нього доведені в повному обсязі, йому відомі і зрозумілі.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. «Агент з реалізації квитків» несе відповідальність за перенесення, заміну або скасування «Заходів».

9.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань з «Оферти», Сторони за укладеною угодою на реалізацію електронних квитків на культурно-видовищні заходи, за допомогою «Система он-лайн продажу» несуть відповідальність згідно з законодавством України та умовами цієї «Оферти», при цьому відповідальність «Агента з реалізації квитків» обмежується точністю зазначених реквізитів купленого «Електронного квитка», що однозначно описують і підтверджують право на відвідування «Заходу».

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань з «Оферти», якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

 

 1. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні угоди на умовах цієї «Оферти», вирішуються з дотриманням претензійного порядку, строк пред'явлення письмової претензії протягом п'яти робочих днів з дати виникнення предмета суперечки.

10.2. При неможливості досягнення згоди суперечки підлягають розгляду в суді.

10.3. З усіх інших питань, що не передбачені в «Оферті», Сторони керуються законодавством України.

 

 1. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ УГОДИ

Ця редакція Оферти набуває чинності з дати її розміщення в «Системі» - _____________ року - і діє безстроково. Агент з реалізації квитків має право в будь-який момент змінити умови цієї Оферти.